ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಲಿತಾಂಶ

ಕಾಣುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಓದಿ ಮುಗಿಸಾಯ್ತು
ನಿದ್ರಿಸುವ ದಿನವೆಲ್ಲಾ
ಏದ್ದಿ ಬರೆದಾಯ್ತು

ಕಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಯ್ತು
ಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಗೀಚಿ ಬರೆದಾಯ್ತು
ಆದರೂ ಇನ್ನು ಪಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲಾ

ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ
ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಾ
ಅದಕ್ಕೆ….
“ನನಗಿನ್ನು ಪಲಿತಾಂಶವೇ ಇಲ್ಲಾ”


ವಿಶ್ವಕೀರ್ತಿ ಎಸ್

Advertisements

5 thoughts on “ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಲಿತಾಂಶ

 1. ಕವಿಯ ಭಾವನೆ ಸಹೃದಯಿಗಳಿಗೆ ಅಥ೯ವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
  ಕವಿಯ ಪದಪುಂಜಗಳು ಕತ್ತಲೆಯ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿವೆ

  1. ಕವಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಟ್ಟರೂ, ತನನ್ನು ತಾನು ಕಾಣದ ಮೂರ್ಖ ಕವಿ. ಬಯಲಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಜಗವ ನೋಡುವ ಹೃದಯ ಕವಿ, ಭಾವನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟು, ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕವಿ.
   ಕವಿಗೆ ಅವನ ಪದಗಳೇ ಜೀವನ,
   ಜೀವನ ಅವನ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s